Աղոթք Զավակների համար ? Այն անգնահատելի է !
Բարերա՛ր Տեր, Քո սիրով նայիր Քեզ երկրպագողներիս եւ Սուրբ Անունդ փառաբանողներիս: Ամենազո՛ր Տեր, խաղաղեցրու մեզ բոլոր սատանայական խռովություններից եւ աշխարհից եկող ալիքներից: Քո խաղաղության հրեշտակն ուղարկիր մեզ, որպեսզի մեր կողքին լինի եւ մեզ անխռով պահի օր ու գիշեր, արթուն լինենք թե հանգստի մեջ, ճանապարհ գնալուց թե աշխատելիս, մեր կյանքի բոլոր օրերում: Որպեսզի այս կյանքում Քեզ բարեպաշտությամբ եւ արժանավոր կերպով ծառայելով, ո՜վ Տեր Աստված մեր, հասնենք Քո երկնավոր հավիտենական Արքայության, որ սկզբից ի վեր պատրաստեցիր քո սուրբերի համար. եւ նրանց հետ միասին գոհությամբ փառավորենք Քեզ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի. այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից: Ամեն::Հայր մեր որ յերկինս ես,սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

Benevolent Lord, look with love on those who worship You and glorify Your Name. Almighty Lord, reassure us of all satanic riots and waves coming from all over the world. Send us the angel of your peace, so that he may be by our side and keep us safe day and night, so that we may be awake and at rest, on our way, and in all the days of our lives. In order to serve you in this life with piety and dignity, O Lord our God, let us reach Your heavenly eternal Kingdom, which you have prepared for your saints from the beginning. and let us glorify You with them, the Father, the Son, and the Holy Ghost: now and forever and ever. Amen :: Our Father who art in heaven,

I will be holy in your name.
Let your kingdom come.
let your will be done.
as the heavens and the earth.
Our preacher sighed
give us today
And let us be proud of ourselves.
as we leave


our debtors.
And lead us not into temptation.
but deliver us from evil.
For it is thy kingdom
and strength and glory
forever
Amen

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *