Ամեն առավոտ ընթերցեք այս Աղոթքը և այն կփոխի Ձեր կյանքը
Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ո՛չ վայրը, ո՛չ ժամանակը, ո՛չ լռության բացակայությունը:


Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք

Տե՛ր, եթե շրթներս բացես, բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո (Սաղմոս 50, 17):


Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը, որ պահեցիրայս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից՝ խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին:

Եւ արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը: Ամեն:

For many, prayer was not a place, a time, or a time of silence.

Pray constantly so that you will not be tempted

Lord, if you open my lips, my mouth will sing your blessing (Psalm 50:17).

I thank You, my Lord and my God, for blessing and glorifying Your holy name, which has kept you from all the dangers and trials of Your unworthy and sinful servant this night, bringing peace to this hour of the morning.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *